Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?

Služby

Úvod Služby

 

 

 

Školenia a semináre o energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojoch energie

 

Energetické poradenstvo

V rámci energetického poradenstva sa zameriavame na nasledovné činnosti:

 • poradenstvo o dosiahnutí úspor energie a znižovanie nákladov na energie
 • posudky a technicko-ekonomické hodnotenia nových a existujúcich zariadení pre výrobu elektrickej energie - predovšetkým obnoviteľné zdroje energie
 • posudky nových technologických prvkov pre fotovoltické elektrárne
 • inžinierska činnosť v energetike
 • hodnotiace správy pre už realizované a prevádzkované fotovoltické elektrárne - FVE
 • posudková čínnosť, štúdie a konzultácie v súvislosti s plánovaním a realizáciou rozvoja energetických a technologických zariadení z pohľadu optimalizácie prevádzky a spotreby
 • svetelno-technické štúdie, audity verejného osvetlenia (VO) obcí a miest

Príklad porovnania spotrieb a úspor

 Graf efektivity energií

Energetický audit

Spracovávame energetické audity:

 • spoločností, najmä pre veľké firmy podľa zákona o energetickej efektívnosti č.321/2014 Z.z.
 • priemyseľných i poľnohospodárskych prevádzok
 • budov a vykurovaných objektov
 • fotovoltivkých elektrární
 • bioplynových staníc
 • zariadení na energetické využitie odpadov
 • pre banky alebo investororov s bohatými referenciami a akceptáciou významných bánk pri schvaľovaní financovania projektov najmä v oblasti OZE

Ostatné podporné činnosti

Okrem uvedených činností sme špecialistami i pre naskedovné služby:

 • Energetický manažment
 • Dozorná činnosť pre banky a investorov pri realizácii projektov OZE
 • Záverečné hodnotiace správy pre novo realizované alebo predávané projekty OZE predovšetkým FVE
 • Energetická certifikáícia budov
 • Štúdie realizácie resp. energetické audity verejného osvetlenia obcí a miest
 • Merania merného odporu pôdy pre stanovenie vhodných hlavných i doplnkových zemničov.
 • Meranie uzemňovacieho odporu zemničov
 • Návrh rekonštrukcie uzemňovacích zariadení
 • Dodávky elektromontážneho špecializovaného náradia pre montáže VN a NN káblov i oceľovo-hliníkových lán
 • Dodávky špeciálneho uzemňovacieho materiálu
 Monitoring energií

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár
antiSpam [nový kód]