Možnosti spolupráce

Úvod NajzaujímavejšieMožnosti spolupráce

Uvítame akýkoľvek váš návrh na spoluprácu, aký nám pošlete na náš kontaktný formulár. Následne si s vami dohodneme osobné stretnutie.

 

Momentálne hľadáme nové možnosti spolupráce v oblastiach:

 

- Školenia o energetickej efekívnosti aj vo vašej spoločnosti.

- Audity budov a spoločností pre vás.

- Odborné posudky pre vašu spoločnosť.

- Optimalizačná činnosť, zisťovanie stupňa opotrebovania vašej solárnej elektrárne a podobne.

 

Nakoľko je obdobie aktualizácie energetických auditov vo veľkých podnikoch a spoločnostiach sme otvorení partnerstvu so spoločnosťami, ktoré nám sprostredkujú kontakt na zákazníkov v tejto oblasti. 

 

 

Kontaktujte nás