Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?

Kto sme

Úvod O nás Kto sme

Náš tím tvoria špecialisti s bohatými teoretickými vedomosťami i praktickými skúsenosťami v oblasti výroby, rozvodu a využivania energií a to najmä tepelnej a elektrickej. Výsledkom našej činnosti sú spracované energetické audity na vysokej profesionálnej úrovni. O kvalite našej práce svedčia referencie našich spokojných zákazníkov.

 

Zakladateľom a odborným garantom spoločnosti je energetický audítor Ing. Milan Jarás, PhD.

Jeho samostatná podnikateľská a odborná činnosť v oblasti elektroenergetiky a energetického poradenstva sa datuje od roku 2001. Je držiteľom všetkých potrebných osvedčení pre činnosť energetického audítora a osoby spôsobilej pre certifikáciu budov. Nachádza sa dlhoročne v zozname autorizovaných energetických audítorov Ministerstva hospodárstva SR a tiež odborne spôsobilých osôb pre podnikanie v elektroenergetike. Okrem toho pôsobí ako odborne spôsobila osoba v Slovenskej komore stavebných inžinierov. Pravidelne sa zúčastňuje aktualizačných príprav energetických audítorov organizovaných Slovenskou inovačnou energetickou agentúrou.  

 

Snažíme sa v maximálnej miere vychádzať v ústrety našim klientom. Sledujeme celkový vývoj legislatívy a trendov v oblasti energetiky a to najmä v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. V rokoch 2009 až 2012 urýchlil rozvoj firmy tzv. solárny boom na Slovensku, kedy naša spoločnosť vypracovala viac ako 100 energetických auditov a technických správ pred a po realizácii fotovoltických elektrární. Neskôr boli riešené a hodnotené i ďalšie obnoviteľné zdroje ako bioplynové, biomasové a vodné elektrárne.

 

V súčasnosti sa spoločnosť venuje predovšetkým energetickým auditom spoločností a podnikov, energetickým auditom budov, napr. základných a materských škôl a tiež školiacej a propagačnej činnosti.

 

Školiaca a seminárna činnosť sa zameriava predovšetkým na energetickú efektívnosť v praxi a propagačná podpore zavádzania obnoviteľných zdrojov a elektromobility ako ciest možných riešení problému globálneho otepľovania našej planéty.

Kontaktujte nás