Najzaujímavejšie referencie

Úvod Referencie
      ZOZNAM REFERENCIÍ      
      Energetický audítor - Ing. Milan Jarás, PhD. - ENERGIA-Jarás, s.r.o.      
      odborne spôsobilá osoba pre certifikáciu budov    
        Čas spolupráce Meno a priezvisko Kontakt
P.č. Obchodné meno a sídlo odberateľa Predmet zmluvy Miesto plnenia zmluvy Dátum a trvanie kontaktnej osoby klienta e-mailovy
             
69 Fakultná nemocnica Nitra Účelový energetický audit pre využitie fotovoltiky    1 mesiac Ing. Andrej Čeri  
  Špitálska 6 v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z.  Objekty spoločnosti do 9.5.2023   andrej.ceri@fnnitra.sk
  949 01 Nitra  pre eurofondy        
68 FAUN spol. s r.o. Účelový energetický audit pre využitie fotovoltiky    2 mesiace Atila Miča  
  Štefánikova 710/67 v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z.  Objekty spoločnosti do 6.4.2023   faun@faun.sk
  905 01 Senica  pre eurofondy        
67 BV-KOVO s.r.o. Účelový energetický audit pre využitie fotovoltiky    2 mesiace Michal Vrbovský  
  Továrenská 532 v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z.  Objekty spoločnosti do 29.3.2023   michal.vrbovsky@bvkovo.sk
  905 01 Senica  pre eurofondy        
66 Obec Ratka Účelový energetický audit pre využitie fotovoltiky    2 mesiace Ing. Milan Spodniak  
  Ratka 109 v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z.  Objekty spoločnosti do 29.3.2023   starosta.ratka@gmail.com
  986 01 Fiľakovo pre eurofondy        
65 ENEX GROUP, s.r.o. Účelový energetický audit pre využitie fotovoltiky    2 mesiace Rudolf Horváth  
  Letná 48 v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z.  Objekty spoločnosti do 22.2.2023   horvathr@smartronic.eu
  921 01 Piešťany pre eurofondy        
64 Obec Voderady Energetický audit budovy - Dom kultúry a OÚ   2 mesiace Ing. Gajarská Anita  
  Pavlická ulica č.262 v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z.  Objekty spoločnosti do 29.12.2022   voderady@voderady.sk
  919 42 Voderady pre eurofondy        
63 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Štúdia solárneho potenciálu budov
Mesta Bratislava
  3 mesiace Ing. Martin Kovačovič  
  Primaciálne námestie 1 v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z.  Objekty spoločnosti do 13.10.2022   martin.kovacovic@bratislava.sk
  814 99 Bratislava          
62 4future, s.r.o. pre BCF FVE BENZINOL Štúdia realizovateľnosti FVE siete ČS Benzinol   2 mesiace Pavol Gašpierik  
  Lužná 3 v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z.  Objekty spoločnosti do 16.9.2022   gaspierik@forfuture.sk
  851 04 Bratislava v spolupráci s 4future, s.r.o.        
61 4future, s.r.o. pre FVE HOCHEL s.r.o. Štúdia realizovateľnosti FVE Hochel Rakovice   2 mesiace Pavol Gašpierik  
  Lužná 3 v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z.  Objekty spoločnosti do 8.7.2022   gaspierik@forfuture.sk
  851 04 Bratislava v spolupráci s 4future, s.r.o.        
60 4future, s.r.o. pre BCF - FVE Modrý Kameň Štúdia realizovateľnosti FVE Modrý Kameň   2 mesiace Pavol Gašpierik  
  Lužná 3 v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z.  Objekty spoločnosti do 8.7.2022   gaspierik@forfuture.sk
  851 04 Bratislava v spolupráci s 4future, s.r.o.        
59 4future, s.r.o. pre BCF - FVE Pezinok Štúdia realizovateľnosti FVE Pezinok   2 mesiace Pavol Gašpierik  
  Lužná 3 v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z.  Objekty spoločnosti do 5.7.2022   gaspierik@forfuture.sk
  851 04 Bratislava v spolupráci s 4future, s.r.o.        
58 MTA Slovakia s.r.o. Účelový energetický audit pre využitie fotovoltiky    2 mesiace Tibor Struk  
  Horné Ozorovce, 261  v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z.  Objekty spoločnosti do 6.7.2022   tibor.struk@mta.it
  957 03 Bánovce nad Bebravou  pre eurofondy        
57 PFCEU s.r.o. Štúdia - Vyhodnotenie navrhovaných alternatív energobloku areálu s bytovými domami pri OÚ Šoporňa   2 týždne Radovan Lucina  
  Kataríny Franklovej 5791/10 v zmysle aktuálnej lagislatívy - zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z.  Objekty spoločnosti do 6.6.2022   lucinar@profc.eu
  902 01 Pezinok          
56 Trenčianske minerálne vody, a.s. Účelový energetický audit pre využitie fotovoltiky    2 mesiace Marcel Ondrejička  
  Tremčianske Mitice 323 v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z.  Objekty spoločnosti do 25.4.2022   marcel.ondrejicka@miticka.eu
  913 22 Trenčianske Mitice pre eurofondy v spolupráci s Ekotop, s.r.o.        
55 VINO MRVA & STANKO, a.s. Energetický audit podniku   2 mesiace Ing. Peter Stanko  
  Orešianska 7/A v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z.  Objekty spoločnosti do 19.4.2022   stanko@mrvastanko.sk
  917 01 Trnava pre eurofondy v spolupráci s Ekotop, s.r.o.        
54 Obec Dojč Energetický audit sociálnej budovy OÚ   2 mesiace PaeDr. Slavomíra Melišová  
  Dojč 125 v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z.  Objekt spoločnosti do 29.11.2021   starosta@dojc.sk
  906 02 Dojč pre eurofondy        
53 Výrobno-skladová hala BNL spoločnosti ENEX GROUP s.r.o. v Považanoch  Energetický audit v zmysle zákona 555/2005 Z. z.    2 mesiace Rudolf Horváth  
  Považany a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. Objekt spoločnosti do 18.11.2021   horvath@smartronic.eu
  916 26 Považany pre eurofondy v spolupráci s Ekotop, s.r.o.        
52 Predškolské zariadenie v Bučanoch pri Trnave  Energetický audit v zmysle zákona 555/2005 Z. z.    2 mesiace Ing. Juraj Kobza  
  Bučany 101 a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. Objekty školy do 4.10.2021   juraj.kobza@gmail.com
  919 28 Bučany pre eurofondy v spolupráci s Ekotop, s.r.o.        
51 HUBERT J.E. Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    5 mesiacov Martin Schiffer  
  Vinárska 137 a vyhlášky MH SR č. 179/2015  Objekty spoločnosti do 16.9.2021   martin.schiffer@hubertsekt.sk
  926 01 Sereď          
50 COM-therm, spol. s r.o. Účelový energetický audit CZT Sídlisko II v Komárne   1 mesiac Ing. Robert Nagy  
  Miletičova 55 v zmysle zákona 555/2005 Z. z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z.  Objekty spoločnosti do 29.4.2021   nagy@heloro.sk
  821 09 Bratislava pre eurofondy        
49 OSRAM, a.s. Účelový energetický audit pre využitie fotovoltiky    1 mesiac Ing. Ladislav Szundi  
  Komárňanská cesta 7 v zmysle zákona 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z.  Objekty spoločnosti do 18.3.2021   ladislav.szundi@osram.sk
  940 93 Nové Zámky  pre eurofondy        
48 NÁKLADNA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA- RESS Senica, a.s. Energetického auditu budov a objektov areálu   3 mesiace Ing. Hana Búzeková  
  Železničná 329/21 v zmysle zákona 555/2005 Z. z., 321/2014 Z. z. a vyhlášky MVaD SR č. 324/2016 Z.z. Objekty spoločnosti do 5.2.2021   hana.buzekova@nadress.sk
  905 01 Senica pre eurofondy v spolupráci s Ekotop, s.r.o.        
47 Budovy pre budúcnosť Štúdia - Obnova nemocníc v SR s využitím OZE   5 mesiacov Peter Robl  
  Račianska 88/B   Budovy nemocníc SR do 29.1.2021   luia.szabova@gmail.com
  831 02 Bratislava          
46 PASS-SK, s.r.o. Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    3 mesiace Ing. Peter Škyrta, PhD.  
  Radlinského 516/46 a vyhlášky MH SR č. 179/2015 Objekty spoločnosti do 21.12.2020   peter.skyrta@sk.bureauveritas.com
  052 01 Spišská Nová Ves v spolupráci s Bureau Veritas Slovakia spol. s r.o.         
45 HELORO s.r.o. POSUDENIE ALTERNATIVNEHO RIESENIA NA VYKUROVANIE A PRIPRAVU TUV PRE NOVU JEDNOPODLAZNU BUDOVU DDS TRNOVEC    2 týždne Ing. Ignác Havran  
  Medená 5   Objekty spoločnosti do 11.11.2020   havran@heloro.sk
  811 02 Bratislava          
44 Nissens Slovakia, s.r.o. Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    3 mesiace Ing. Peter Škyrta, PhD.  
  Malinovského 1275 a vyhlášky MH SR č. 179/2015 Objekty spoločnosti do 22.6.2020   peter.skyrta@sk.bureauveritas.com
  916 21 Čachtice v spolupráci s Bureau Veritas Slovakia spol. s r.o.         
43 MTA Slovakia s.r.o. Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. a č. 555/2005 Z. z.   3 mesiace Tibor Struk  
  Horné Ozorovce, 261  a vyhlášky MH SR č. 179/2015  Objekty spoločnosti do 29.04.2020   tibor.struk@mta.it
  957 03 Bánovce nad Bebravou           
42 OBI Slovakia s.r.o. Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    4 mesiace Mgr. Peter Rakovský  
  Hodonínska 25 a vyhlášky MH SR č. 179/2015  Objekty spoločnosti do 17.03.2020    peter.rakovsky@denkstatt.sk
  841 03 Bratislava v spolupráci s Denkstatt  Slovensko s. r. o.        
41 Wienerberger s.r.o. Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    5 mesiacov Ing. Jaroslav Salaj  
  Tehelná 1203/6 a vyhlášky MH SR č. 179/2015  Objekty spoločnosti do 17.02.2020    jaroslav.salaj@wienerberger.com
  953 01  Zlaté Moravce          
40 Studio acht, spol. s r.o. Projektové energetické hodnotenie - Rekonštrukcia obchodných domov Dunaj 1 a 2 na Námestí SNP 30 v Bratislave   3 mesiace Ing,arch. Ivana Valeková  
  Za zámečkem 746/3 podľa zákona č. 555/2005 Z.z. v aktuálnom znení a
Vyhlášky MVRR SR č.364/2012 a 324/2016 Z.z.
Objekty spoločnosti do 5.12.2019 Studio acht valekova@studioacht.cz
  158 00 Praha 5 - Jinonice v spolupráci s Ekotop, s.r.o.        
39 KiK textil a Non-Food spol.s r.o. Opakovaný Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    4 mesiace Mgr. Peter Rakovský  
  Panenská 6 a vyhlášky MH SR č. 179/2015 Objekty spoločnosti do 16.11.2019   peter.rakovsky@denkstatt.sk
  811 03 Bratislava v spolupráci s Denkstatt  Slovensko s. r. o.        
38 Hotel Salamandra, a.s. Energetický audit areálu s hotelom a penziónom SALAMANDRA    2 mesiace Ing. Martin Kovačovič  
  Zochova 3 resort Hodruša Hámre v zmysle zákona 555/2005 Z.  Objekty spoločnosti do 26.10.2019   kovacovic.m@googlemail.com
  811 03 Bratislava a 321/2014 Z. z. v spolupráci s EQE, s.r.o.        
37 Takko Fashion Slovakia, s. r. o. Opakovaný Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    4 mesiace Mgr. Peter Rakovský  
  Diaľničná 5 a vyhlášky MH SR č. 179/2015 Objekty spoločnosti do 7.10.2019   peter.rakovsky@denkstatt.sk
  903 01 Senec v spolupráci s Denkstatt  Slovensko s. r. o.        
36 ZERA s.r.o. Energetický audit pre ŽoNFP z EÚ    1 mesiac Ing. Pavol Jambor   
  Vyšehradská 3713/10 AGROAREAL Považany s využitím TČ Projekt areálu do 28.08.2019    pavol.work@gmail.com
  851 06 Bratislava          
35 Technické služby Žiar nad Hronom, s.r.o. Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    2 mesiace Peter Jagoš   
  A. Dubčeka 380/45 a vyhlášky MH SR č. 179/2015  Objekty spoločnosti do 12.08.2019    peter.jagos@tszh.eu
  965 01 Žiar nad Hronom          
34 Elvosolar a.s. Energetický audit PSA PEUGEOT CITROEN časť LAKOVŇA v Trnave   3 mesiace Ing. Radoslav Ančic  
  Agátová 22 v zmysle zákona 555/2005 Z. z. a  321/2014 Z. z.  Objekty spoločnosti do 19.7.2019   viola.holzhauserova@mupb.sk
  841 01 Bratislava pre eurofondy        
33 ZŠ Bieloruská  Energetický audit v zmysle zákona 555/2005 Z. z.    1 mesiac Bc. Viola Holzhauserová  
  Bieloruská ul. č.1 a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. Objekty školy do 26.4.2019   viola.holzhauserova@mupb.sk
  821 06 Bratislava-MČ Podunajské Biskupice pre eurofondy        
32 ZŠ Biskupická  Energetický audit v zmysle zákona 555/2005 Z. z.    1 mesiac Bc. Viola Holzhauserová  
  Biskupická ul. č.21 a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. Objekty školy do 26.4.2019   viola.holzhauserova@mupb.sk
  821 06 Bratislava-MČ Podunajské Biskupice pre eurofondy        
31 Mesto Trnava - MŠ Botanická Energetický audit v zmysle zákona 555/2005 Z. z.    2 mesiace Ing. Matúš Škvarka  
  Botanická ul. č.12 a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. Objekty školy do 18.12.2018   matus.skvarka@trnava.sk
  917 08 Trnava          
30 Mesto Trnava - MŠ Okružná Energetický audit v zmysle zákona 555/2005 Z. z.    2 mesiace Ing. Matúš Škvarka  
  Okružná ul. č.19 a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. Objekty školy do 18.12.2018   matus.skvarka@trnava.sk
  917 01 Trnava          
29 C2i s.r.o. Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    6 mesiacov  Mikuláš Szabó   
  Kračanská cesta 51 ; Objekty spoločnosti do 27.09.2018    m.szabo@c2i.com
  929 01 Dunajská Streda          
28 PCA Slovakia, s.r.o.- časť Lakovňa Energetický audit pre ŽoNFP z EÚ    4 mesiace Rudolf Ritter  
  Automobilová ulica 1 časti Lakovňa PSA Peugeot Citroen Objekt spoločnosti do 13.07.2018    rudolf.ritter@mpsa.com
  917 01 Trnava          
27 KOFOLA, a.s. Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    4 mesiace Ing. Radovan Ballay  
  Rajecká Lesná č.1 a vyhlášky MH SR č. 179/2015 Objekty spoločnosti do 28.12.2017   radovan.ballay@kofola.sk
  013 15 Rajecká Lesná          
26 Mestská televízia Trnava, s.r.o. Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    3 mesiace PhDr.Dália Šaškovičová  
  Hlavná 1 a vyhlášky MH SR č. 179/2015 Objekty spoločnosti do 21.12.2017   riaditel@mtt.sk
  917 01 Trnava          
25 TT-IT, s.r.o. Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    2 mesiace Ing. Jaroslav Otčenáš  
  Trhová 2 a vyhlášky MH SR č. 179/2015 Objekty spoločnosti do 20.9.2017   jaroslav.otcenas@tt-it.trnava.sk
  917 01 Trnava          
24 Medirex Servis, s.r.o. Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    5 mesiacov Nikola Fridová  
  Holubyho 35 a vyhlášky MH SR č. 179/2015 Objekty spoločnosti do 15.12.2016   nikola.fridova@medirexgroup.sk
  902 01 Pezinok v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o.        
23 Medirex, a.s. Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    5 mesiacov Nikola Fridová  
  Holubyho 35 a vyhlášky MH SR č. 179/2015 Objekty spoločnosti do 15.12.2016   nikola.fridova@medirexgroup.sk
  902 01 Pezinok v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o.        
22 Medicyt, s.r.o. Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    5 mesiacov Nikola Fridová  
  Holubyho 35 a vyhlášky MH SR č. 179/2015 Objekty spoločnosti do 15.12.2016   nikola.fridova@medirexgroup.sk
  902 01 Pezinok v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o.        
21 Home Credit Slovakia, a.s. Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    2 mesiace Karel Jantošovič  
  Teplická 7434/147 a vyhlášky MH SR č. 179/2015 Objekty spoločnosti do 10.6.2016   Karel.Jantosovic@homecredit.cz
  921 22 Piešťany          
20 Nemocničná, a.s. - Nemocnica Malacky Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    6 mesiacov Stanislav Gašparík  
  Duklianskych hrdinov 34 a vyhlášky MH SR č. 179/2015 Objekty spoločnosti do 7.6.2016   stanislav.gasparik@nemocnicna.sk
  901 22 Malacky v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o.        
19 Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    5 mesiacov Ing. Ján Kouba  
  Heydukova 10 a vyhlášky MH SR č. 179/2015 Objekty spoločnosti do 18.5.2016   jan.kouba@ousa.sk
  812 50 Bratislava v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o.        
18 LIFESTYLE LOGISTIK s.r.o. Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    6 mesiacov Ing. Radoslav Kunco  
  Vajnorská 100 a vyhlášky MH SR č. 179/2015 Objekty spoločnosti do 30.4.2016   radoslav.kunco@polusmanagement.sk
  831 04 Bratislava v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o.        
17 STOP.SHOP.Zvolen s.r.o. Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    6 mesiacov Ing. Radoslav Kunco  
  Vajnorská 100 a vyhlášky MH SR č. 179/2015 Objekty spoločnosti do 30.4.2016   radoslav.kunco@polusmanagement.sk
  831 04 Bratislava v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o.        
16 STOP.SHOP.Trenčín s.r.o. Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    6 mesiacov Ing. Radoslav Kunco  
  Vajnorská 100 a vyhlášky MH SR č. 179/2015 Objekty spoločnosti do 30.4.2016   radoslav.kunco@polusmanagement.sk
  831 04 Bratislava v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o.        
15 STOP.SHOP.Ružomberok s.r.o. Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    6 mesiacov Ing. Radoslav Kunco  
  Vajnorská 100 a vyhlášky MH SR č. 179/2015 Objekty spoločnosti do 30.4.2016   radoslav.kunco@polusmanagement.sk
  831 04 Bratislava v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o.        
14 STOP.SHOP.Púchov s.r.o. Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    6 mesiacov Ing. Radoslav Kunco  
  Vajnorská 100 a vyhlášky MH SR č. 179/2015 Objekty spoločnosti do 30.4.2016   radoslav.kunco@polusmanagement.sk
  831 04 Bratislava v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o.        
13 STOP.SHOP.Poprad s.r.o. Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    6 mesiacov Ing. Radoslav Kunco  
  Vajnorská 100 a vyhlášky MH SR č. 179/2015 Objekty spoločnosti do 30.4.2016   radoslav.kunco@polusmanagement.sk
  831 04 Bratislava v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o.        
12 STOP.SHOP.Nové Zámky s.r.o. Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    6 mesiacov Ing. Radoslav Kunco  
  Vajnorská 100 a vyhlášky MH SR č. 179/2015 Objekty spoločnosti do 30.4.2016   radoslav.kunco@polusmanagement.sk
  831 04 Bratislava v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o.        
11 STOP.SHOP.Lučenec s.r.o. Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    6 mesiacov Ing. Radoslav Kunco  
  Vajnorská 100 a vyhlášky MH SR č. 179/2015 Objekty spoločnosti do 30.4.2016   radoslav.kunco@polusmanagement.sk
  831 04 Bratislava v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o.        
10 STOP.SHOP.Liptovský Mikuláš s.r.o. Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    6 mesiacov Ing. Radoslav Kunco  
  Vajnorská 100 a vyhlášky MH SR č. 179/2015 Objekty spoločnosti do 30.4.2016   radoslav.kunco@polusmanagement.sk
  831 04 Bratislava v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o.        
9 STOP.SHOP.Dubnica s.r.o. Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    6 mesiacov Ing. Radoslav Kunco  
  Vajnorská 100 a vyhlášky MH SR č. 179/2015 Objekty spoločnosti do 30.4.2016   radoslav.kunco@polusmanagement.sk
  831 04 Bratislava v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o.        
8 STOP.SHOP.Dolný Kubín s.r.o. Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    6 mesiacov Ing. Radoslav Kunco  
  Vajnorská 100 a vyhlášky MH SR č. 179/2015 Objekty spoločnosti do 30.4.2016   radoslav.kunco@polusmanagement.sk
  831 04 Bratislava v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o.        
7 POLUS, a.s. - POLUS CITY CENTER Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    6 mesiacov Ing. Radoslav Kunco  
  Vajnorská 100 a vyhlášky MH SR č. 179/2015 Objekty spoločnosti do 30.3.2016   radoslav.kunco@polusmanagement.sk
  831 04 Bratislava v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o.        
6 Nissens Slovakia, s.r.o. Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    2 mesiace Ing. Pavol Kolbenhayer  
  Malinovského 1275 a vyhlášky MH SR č. 179/2015 Objekty spoločnosti do 29.4.2016   pak@nissens.com
  916 21 Čachtice v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o.        
5 KiK textil a Non-Food spol.s r.o. Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    4 mesiace Mgr. Peter Rakovský  
  Panenská 6 a vyhlášky MH SR č. 179/2015 Objekty spoločnosti do 30.3.2016   peter.rakovsky@denkstatt.sk
  811 03 Bratislava v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o.        
4 Takko Fashion Slovakia, s. r. o. Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z.    3 mesiace Ing. Štefan Radzo  
  Diaľničná 5 a vyhlášky MH SR č. 179/2015 Objekty spoločnosti do 10.3.2016   stafan.radzo@takko.de
  903 01 Senec v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o.        
3 PCP Invest, s.r.o. Energetický audit projektu -    3 mesiace Ing. Pavol Gašpierik  
  Niklova 4346/0 Energetické zhodnocovanie plastových odpadov Technológia spoločnosti do 25.7.2014   gaspierik@tuvslovakia.sk
  926 00 Sereď v spolupráci s TUV SUD Slovakia s.r.o.        
2 KOFOLA, a.s. Energetický audit v zmysle zákona 476/2008 Z. z.    10 mesiacov Ing. Lubomír Surík  
  Rajecká Lesná č.1 a vyhlášky MH SR č. 429/2009 Objekty spoločnosti do 31.12.2013   lubomir.surik@kofola.sk
  013 15 Rajecká Lesná          
1 AUTOCENTRUM AAA AUTO, a.s. Energetický audit v zmysle zákona 476/2008 Z. z.    2 mesiace    
  Panónska cesta 39 a vyhlášky MH SR č. 429/2009 Objekty spoločnosti do 30.3.2012    
  800 00 Bratislava           

Contact us

Kontaktný formulár
antiSpam [nový kód]